Kinh Trường Bộ

Kinh Trường Bộ
Authors:
Labels:
Lời giới thiệuHòa thượng Thích Minh ChâuTrích Lời Giới Thiệu, Trường Bộ Kinh, Tập III (1972):... Cho dịch và cho in các bản kinh Pāli, tôi không mong muốn gì hơn là để các Phật tử, các Học giả, các Sinh viên được đọc thẳng vào những kinh điển thật sự nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, và tự mì